Testamente i Thailand

På Business in Siam är vi specialister inom thailändsk familjejuridik.

Formkrav för ett testamente i Thailand

För att ett testamente ska vara juridiskt giltigt i Thailand måste det uppfylla vissa formkrav. Dessa krav beskrivs i Thai Civil and Commercial Code, som föreskriver att ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn (personen som skapar testamentet) i närvaro av minst två vittnen.

Dessutom måste vittnena också underteckna testamentet i närvaro av testatorn och varandra. Vittnena måste vara myndiga och får inte vara testamentstagare i testamentet. Vittnena måste också vara kompetenta att vittna i domstol.

Det är viktigt att notera att ett testamente som inte uppfyller dessa krav kan ogiltigförklaras av en thailändsk domstol. Det är därför viktigt att se till att ditt testamente uppfyller alla nödvändiga formkrav.

Överväganden vid skapande av ett testamente i Thailand

När du skapar ett testamente i Thailand finns det flera viktiga överväganden att tänka på. Dessa överväganden inkluderar:

  1. Val av testamentsexekutor: En testamentsexekutor är ansvarig för att genomföra de önskemål som anges i ditt testamente. Det är viktigt att välja någon som är pålitlig, ansvarsfull och kapabel att hantera ansvaret för att vara en exekutor. Du kan också vilja namnge en alternativ testamentsexekutor om ditt första val är oförmögen eller ovillig att ställa upp.

  2. Bestäm testamentstagare: Du behöver bestämma vem som ska ta emot dina tillgångar och egendom efter din död. Detta kan inkludera familjemedlemmar, vänner, välgörenhetsorganisationer eller andra organisationer. Det är viktigt att vara tydlig med dina önskemål och se till att dina testamentstagare kan identifieras korrekt i ditt testamente.

  3. Övervägande av thailändsk arvsrätt: I Thailand finns det strikta regler om arv. Det är därför viktigt att ta hänsyn till dessa lagar när du skapar ditt testamente för att se till att dina önskemål överensstämmer med thailändsk arvsrätt. Det är därför viktigt att ta hänsyn till dessa lagar när du skapar ditt testamente för att se till att dina önskemål överensstämmer med thailändsk arvsrätt.

  4. Håll ditt testamente uppdaterat: Det är viktigt att regelbundet granska och uppdatera ditt testamente, särskilt om dina levnadsförhållanden förändras. Till exempel om du gifter dig, skiljer dig, får barn eller förvärvar nya tillgångar, kan du behöva uppdatera ditt testamente.

  5. Använd dig av en jurist: Det rekommenderas starkt att söka råd från en jurist när du skapar ett testamente i Thailand. Våra jurister har flera års erfarenhet och är redo att ge dig värdefull vägledning för att se till att ditt testamente är juridiskt giltigt och uppfyller dina önskemål.

Arvsskatt i Thailand

I Thailand finns arvsskatt, som kan aktualiseras vid ditt arv. Det finns också skatter som gäller när fast egendom överlåts från den avlidnes egendom till testamentstagarna. Denna skatt är vanligtvis låg, men det är viktigt att vara medveten om den när du skapar ditt testamente.

Upprätta ditt testamente hos oss. Gratis konsultation nedan.

Konsultera med vårt team nu!

Business in Siam erbjuder oberoende rådgivning och tjänster för företag och privatpersoner, inom alla aspekter som rör Thailand.

Rulla till toppen

Diskutera ditt ärende med en advokat nu!