Att hantera ett arvskifte är ofta komplext och leder ibland till tvister och diskussioner mellan arvtagarna om vad den avlidnes vilja egentligen var och hur tillgångarna ska fördelas. Än mer komplext blir det när det finns tillgångar i flera länder. Ett testamente är en billig försäkring som kan undvika många jobbiga och onödiga diskussioner för arvingarna. När man skriver ett testamente för tillgångar i Thailand är det viktigt att ha klart för sig vilket lands lag som gäller, att formalian är korrekt och skillnaderna mellan Thailändsk och Västerländsk arvsrätt.

Testamente

Att hantera ett arvskifte är ofta komplext och leder ibland till tvister och diskussioner mellan arvtagarna om vad den avlidnes vilja egentligen var och hur tillgångarna ska fördelas. Än mer komplext blir det när det finns tillgångar i flera länder.
Ett testamente är en billig försäkring som kan undvika många jobbiga och onödiga diskussioner för arvingarna. När man skriver ett testamente för tillgångar i Thailand är det viktigt att ha klart för sig vilket lands lag som gäller, att formalian är korrekt och skillnaderna mellan Thailändsk och Västerländsk arvsrätt.