Vi är specialiserade inom Familjejuridik i Thailand. Våra vanligaste uppdrag handlar om; - Testamente - Bouppteckning - Arvsskifte När en person som inte är thailändsk medborgare avlider med tillgångar i Thailand så krävs en domstolsförhandling som kräver förberedelser av flertalet dokument som även ska översättas och legaliseras. Därefter utses en dödsboförvaltare eller testamentsexekutor som kan få ut pengar från banker och/eller överlåta fasta tillgångar i Thailand. Det krävs involvering av en Thailändsk advokat.

Familjejuridik

Vi är specialiserade inom Familjejuridik i Thailand. Våra vanligaste uppdrag handlar om;

– Testamente
– Bouppteckning
– Arvsskifte

När en person som inte är thailändsk medborgare avlider med tillgångar i Thailand så krävs en domstolsförhandling som kräver förberedelser av flertalet dokument som även ska översättas och legaliseras. Därefter utses en dödsboförvaltare eller testamentsexekutor som kan få ut pengar från banker och/eller överlåta fasta tillgångar i Thailand.

Det krävs involvering av en Thailändsk advokat.