Liksom i Sverige finns det i Thailand olika bolagsformer med olika regelverk. Business in Siam erbjuder all nödvändig information för att klargöra vilken bolagsform som passar bäst för Er verksamhet och genomför därefter hela processen med att etablera bolaget och skaffa nödvändiga tillstånd. Det är ett relativt omfattande administrativt arbete som krävs för att ansökan ska hanteras korrekt och bli godkänd. Business in Siam hanterar detta och alla kontakter med thailändska myndigheter.

 1. Definiera verksamheten
 2. Bolagsform (Thai Company Ltd, Board of investment company, Thai representative office, Annat)
 3. Företagsnamn, reservera
 4. Fast kapital
 5. Ägandeförhållanden & Aktieägare
 6. Företagsadress
 7. Foreign Business License
 8. Bolagsregistrering
 9. Översättning och stämplar
 10. Skatteregistrering
 11. Visum & Arbetstillstånd
 12. Utse revisor
 13. Öppna bankkonto
Business in Siam hanterar alla steg ovan tills bolaget är registrerat. För mer information kontakta Business in Siam

Bolagsetablering

Liksom i Sverige finns det i Thailand olika bolagsformer med olika regelverk.
Business in Siam erbjuder all nödvändig information för att klargöra vilken bolagsform som passar bäst för Er verksamhet och genomför därefter hela processen med att etablera bolaget och skaffa nödvändiga tillstånd.
Det är ett relativt omfattande administrativt arbete som krävs för att ansökan ska hanteras korrekt och bli godkänd. Business in Siam hanterar detta och alla kontakter med thailändska myndigheter.

 1. Definiera verksamheten
 2. Bolagsform (Thai Company Ltd, Board of investment company, Thai representative office, Annat)
 3. Företagsnamn, reservera
 4. Fast kapital
 5. Ägandeförhållanden & Aktieägare
 6. Företagsadress
 7. Foreign Business License
 8. Bolagsregistrering
 9. Översättning och stämplar
 10. Skatteregistrering
 11. Visum & Arbetstillstånd
 12. Utse revisor
 13. Öppna bankkonto

Business in Siam hanterar alla steg ovan tills bolaget är registrerat.
För mer information kontakta Business in Siam