Arvsrätt

Business in Siam är specialiserade inom familjejuridik i Thailand.

Testamente

Att hantera ett arvskifte är ofta komplext och leder ibland till tvister och diskussioner mellan arvtagarna om vad den avlidnes vilja egentligen var och hur tillgångarna ska fördelas. Än mer komplext blir det när det finns tillgångar i flera länder.

Ett testamente är en billig försäkring som kan undvika många jobbiga och onödiga diskussioner för arvingarna.

När man skriver ett testamente för tillgångar i Thailand är det viktigt att ha klart för sig vilket lands lag som gäller, att formalian är korrekt och skillnaderna mellan thailändsk och västerländsk arvsrätt.

På Business in Siam förstår vi vikten av att få det rätt. Vi kommer att guida dig genom allt du behöver veta och erbjuda hjälp och stöd i alla aspekter för att ge dig fullständig trygghet

Arvskifte

När en person som inte är thailändsk medborgare avlider med tillgångar i Thailand så krävs en domstolsförhandling som kräver förberedelser av flertalet dokument som även ska översättas och legaliseras.

Det är viktigt att komma väl förberedd till domstolsförhandlingen. Flera dokument krävs och dessa måste översättas och legaliseras på rätt sätt för att följa thailändska regler.

Efter domstolsförhandlingen utses en dödsboförvaltare eller testamentsexekutor. Dödsboförvaltaren eller testamentsexekutorn har rätten att överföra pengar och annan egendom, t ex fastigheter, till de legala arvingarna.

Bouppteckning

Enligt den europeiska arvsförordningen, skall en bouppteckning upprättas i det land där den avlidne hade sin hemvist. Detta betyder exempelvis att för avliden person med hemvist i Thailand. krävs en bouppteckning upprättad i Thailand för att till exempel skifta tillgångar på svenska bankkonton.

Konsultera med vårt team nu!

Business in Siam erbjuder oberoende rådgivning och tjänster för företag och privatpersoner, inom alla aspekter som rör Thailand.

Rulla till toppen

Discuss your case with an attorney now!

Diskutera ditt ärende med en advokat nu!