Ejendomsoverdragelser

Køb eller salg af ejendom i Thailand

I Thailand er ejendomsoverdragelser reguleret af Civil and Commercial Code, Land Code og Condominium Act. Disse love regulerer de juridiske aspekter af ejendomsoverdragelser, som omfatter procedurer, krav og rettigheder og forpligtelser for de parter, der er involveret i transaktionen. Som udlænding bliver disse meget mere komplicerede og bureaukratiske sammenlignet med vestlige lande.

Business in Siam har forvaltet ejendomsoverdragelser for udlændinge i Thailand siden 2013

vi kan guide dig igennem hele processen, f.eks;
 • Baggrundstjek, Due diligence
 • Ejendomsskøde, Search & Review
 • Salgs/Købekontrakt
 • Pengeoverførsel fra udlandet
 • Overdragelse af skøde til det lokale landkontor
 • Ejendomstyper i Thailand

  Hver type ejendom har sine egne specifikke lovkrav og regler for overdragelse.

  • Grunde
  • Ejerlejligheder
  • Huse

  De juridiske regler for ejendom i Thailand

  Grunde

  Grunde i Thailand er reguleret af Land Code. Landeloven definerer jord som “grunden og alle ting, der er knyttet til den, inklusive bygninger, træer og afgrøder.” Jord i Thailand er klassificeret i fire typer: offentlig jord, statslig jord, statsjord og privat grund. Privat jord ejes af enkeltpersoner eller virksomheder og kan købes, sælges eller leases.

  Ejerlejligheder

  Ejerskabet af ejerlejligheder i Thailand inkluderer retten til at bruge fælles områder og faciliteter, såsom swimmingpools, fitnesscentre og parkeringsområder. Ejerlejligheder er reguleret af ejerlejlighedsloven, som opstiller lovkravene til ejerskab, overdragelse og ledelse af ejendommen.

  Huse

  Huse i Thailand er typisk bygget på privat grund og er underlagt de samme lovbestemmelser som jord. Men hvis huset er en del af en boligbebyggelse eller et lukket bebyggelse, kan det også være omfattet af yderligere regler efter ejendomsretten.

  Procedurer og krav til ejendomsoverdragelse i Thailand

  Processen med at overføre ejendom i Thailand involverer flere trin og kræver opfyldelse af visse lovkrav.

  Vi har forenklet procedurerne for ejendomsoverdragelse i Thailand nedenfor:

  1. Forhandle og underskrive en salgsaftale
  2. Betal et depositum
  3. Udfør due diligence
  4. Overdrage ejerskab
  5. Juridisk handleevne
  6. Skøde
  7. Skatter og afgifter

  Udenlandske ejerskabsrestriktioner

  Udlændinge er generelt begrænset til at eje jord i Thailand,men der er nogle måder at lovligt eje ejendom i landet

  1. Ejerlejligheder:Udlændinge kan eje op til 49% af det samlede areal af en ejerlejlighedsbygning i Thailand.

  2. Lejemål: Udlændinge kan leje jord eller ejendom i op til 30 år med mulighed for fornyelse i yderligere 30 år.

  3. Thailandske selskaber: Udlændinge kan eje jord gennem et thailandsk selskab, men selskabet skal være mindst 51 % ejet af thailandske statsborgere.

  4. BOI: Udlændinge, der investerer i visse forretningsprojekter godkendt af investeringsrådet (BOI), kan være berettiget til at eje jord som en del af kampagnen.

  Advokater og redaktører

  lawyerseditor

  Det anbefales, at køber og sælger hyrer erfarne advokater og redaktører til at bistå med ejendomsoverdragelsen. Advokater kan yde juridisk rådgivning, gennemgå og udarbejde kontrakter, udføre due diligence og lette overdragelsen af ​​ejerskab. Redaktører kan også spille en rolle i ejendomsoverdragelsesprocessen ved at gennemgå og redigere kontrakter, skøder og andre juridiske dokumenter for at sikre nøjagtighed og klarhed.

  Leder du efter hjælp til ejendomsoverdragelse? Kontakt os gratis.

  Rådfør dig med vores team nu!!

  Business in Siam yder uafhængig rådgivning og service til virksomheder og enkeltpersoner, om alle aspekter relateret til Thailand

  Scroll to Top

  Discuss your case with an attorney now!

  Få en gennemgang af din sag med en advokat nu!