Arveret i Thailand

Hos Business in Siam, forstår vi problematikkerne omkring arveret.

Arveret i Thailand

I Thailand er lovene for arv komplekse og kan være forvirrende, hvis du ikke forstår det fuldt ud, kan det skade dine aktiver.

Vores team hos Business in Siam har specialiseret sig i thailandske love vedrørende arvefølge for udlændinge.

Hvad gør du, når nogen går bort?

Når en person dør i Thailand, er det første skridt at afgøre, om de efterlod et testamente eller ej. Hvis afdøde efterlod et gyldigt testamente, skal indholdet af testamentet følges. Hvis afdøde ikke har efterladt sig et testamente, er det lov- og sædvaneretten, der regulerer fordelingen af afdødes formue.

I henhold til thailandsk lov er der tre typer arvinger: lovbestemte arvinger, udpegede arvinger og ikke-udpegede arvinger. Lovbestemte arvinger er dem, der er berettiget til at arve i henhold til Civil og Commercial Code. Udpegede arvinger er dem, der er navngivet i et gyldigt testamente. Ikke-udpegede arvinger er dem, der ikke er nævnt i et testamente, men som kan have ret til at arve efter sædvaneret.

Lovbestemte arvinger

Lovbestemte arvinger er berettiget til at arve i henhold til Civil and Commercial Code. Følgende personer er lovbestemte arvinger i Thailand:

  • Efterkommere – Børn og børnebørn af afdøde har ret til at arve.
  • Ægtefælle – Hvis afdøde var gift på dødstidspunktet, er den efterlevende ægtefælle berettiget til at arve.
  • Forældre – Hvis afdøde ikke havde nogen efterkommere eller ægtefælle, har forældrene ret til at arve.
  • Søskende – Hvis afdøde ikke havde nogen efterkommere, ægtefælle eller forældre, har søskende ret til at arve.

I tilfælde, hvor der er flere arvinger, deles arven ligeligt mellem dem. I tilfælde, hvor der er flere arvinger, deles arven ligeligt mellem dem.

Udpegede Arvinger

Hvis afdøde efterlod sig et gyldigt testamente, er de i testamentet nævnte arvinger berettiget til at arve. Testamentet skal opfylde visse krav for at være gyldigt, herunder være skriftligt, underskrevet af testator og bevidnet af mindst to vidner, som ikke er berettigede i henhold til testamentet.

Ikke udpegede arvinger

Ud over lovbestemte og udpegede arvinger kan ikke udpegede arvinger også have ret til at arve efter sædvaneret. Sædvaneret er baseret på traditioner og praksis, der er gået i arv gennem generationer, især blandt det thailandske folk.

I henhold til sædvaneret kan ikke-udpegede arvinger omfatte forældre, søskende, bedsteforældre, tanter, onkler og andre nære slægtninge til afdøde. Ikke-udpegede arvingers rettigheder bestemmes ud fra faktorer som deres forhold til afdøde, deres økonomiske behov og deres bidrag til afdødes velfærd i løbet af deres levetid.

probate

Skifteprocedure

I Thailand er skifteproceduren den juridiske proces, hvorved afdødes aktiver fordeles til deres arvinger. Skiftebehandlingen er reguleret af Skifteloven.

Skiftebehandlingen begynder med indgivelse af en begæring om skifte til den relevante domstol. Begæringen skal indeholde en kopi af afdødes testamente, hvis et sådant findes, og en liste over afdødes aktiver og passiver. Retten vil herefter udsende en indkaldelse til alle interesserede parter, herunder arvinger og kreditorer, til at møde til et retsmøde.

Skattemæssige konsekvenser af arv i Thailand

I Thailand blev arveafgiften afskaffet i 2020. Der kan dog stadig være skattemæssige konsekvenser forbundet med overførsel af aktiver og ejendom ved en persons død. Der kan fx være kursgevinstskat eller overdragelsesskat ved salg eller overdragelse af visse aktiver.

Kontakt os for detaljer om, hvordan du bedst for styr på arveretten.

Rådfør dig med vores team nu!!

Business in Siam yder uafhængig rådgivning og service til virksomheder og enkeltpersoner, om alle aspekter relateret til Thailand

Scroll to Top

Få en gennemgang af din sag med en advokat nu!